WOW

Rolstoelen-project

For English, scroll down

Wat is het rolstoelenproject?

Voor het rolstoelenproject worden rolstoelen en andere noodzakelijke materialen ingezameld in heel de stad. Ze worden verzameld in de kelder van WOW Amsterdam. Vervolgens worden de spullen in grote containers naar Suriname verscheept, alwaar ze worden aangeboden aan degenen die het het meest nodig hebben. Een simpele gedachte en een krachtig gebaar van solidariteit.

Stichting Karam

‘Karam’, Arabisch voor ‘gulheid’, zo heet de stichting die in samenwerking met WOW het bovenstaande uitvoert. Stichting Karam zet zich in voor minder bedeelden en zamelt vanaf het begin rolstoelen en andere medische hulpartikelen in, die de stichting vervolgens in Marokko en Suriname gratis uitdeelt. WOW werkt hand in hand met Karam en ondersteunt.

Video van Hamza Fahrarri

Wat doen Saïd en Lody?

Achter dit alles zitten Saïd Bensellam (Amsterdammer van het Jaar 2007) en rabbijn Lody van de Kamp. Als moslim en jood proberen zij de relaties tussen beide groepen te verbeteren. Hun project ‘Neerlands Jongeren in Gesprek’ (NJIG) werkt met scholen en richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17. Saïd en Lody stimuleren het open gesprek en voorkomen zo radicaliserings- en criminaliseringsverschijnselen. Ook voor het rolstoelenproject wordt met jongeren gewerkt, bijvoorbeeld van het Bredero Beroepscollege in Amsterdam-Noord. Leerlingen repareren kapotte rolstoelen alvorens deze naar Suriname gaan.

WOW Amsterdam

WOW Amsterdam is een broedplaats in Amsterdam-West, waar een hostel is gevestigd en tevens vijftig studio’s voor recent afgestudeerd kunsttalent. Stichting Karam opereert vanuit de kelder van het voormalige hts-gebouw. WOW faciliteert Saïd en Lody en Stichting Karam op verschillende manieren.

Hoe kun je bijdragen?

Stort op rekeningnummer NL47TRIO0197747078 tnv Stichting WOW Amsterdam en vermeld ‘rolstoelenproject’. Je gift wordt gebruikt om de kosten van het verschepen van de containers naar Suriname te dragen.

Partners

Gemeente Amsterdam / Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Politie Amsterdam / Openbaar Ministerie / Multiplus Zorg / Indaad / Bredero Beroepscollege / WOW Amsterdam

What is the wheelchair project?

For the wheelchair project, wheelchairs and other vital items are collected from all over the city and stored in WOW Amsterdam’s basement. Later, they will be shipped to Suriname in large containers and handed out to those who need it most. A simple thought and a powerful gesture of solidarity.

Karam Foundation

‘Karam’, Arabic for ‘generosity’, is the name of the foundation executing the above together with WOW. Karam devotes itself to those unable to make ends meet and collects wheelchairs and other medical equipment, distributing these in Suriname and Morocco, for free. WOW works with and supports Karam.

What do Saïd and Lody do?

Behind all of this are Saïd Bensellam (Amsterdammer of the Year 2007) and rabbi Lody van de Kamp. They are a Muslim and a Jew who make an effort to improve relations between those two groups. For their latest project they work with schools and focus on young people in the ages from 12 to 17. Saïd and Lody stimulate an open debate and prevent radicalisation and criminal behaviour. For the wheelchair project they work with the Bredero school in Amsterdam North. Pupils repair broken wheelchair before they are shipped.

WOW Amsterdam

WOW Amsterdam is a cultural hotspot in Amsterdam West, that includes a hostel and operates fifty studios for recently graduated art talent. Karam Foundation works from the basement of this former polytechnic. WOW facilitates Saïd and Lody and Karam Foundation in various ways.

How can you contribute?

Transfer any sum to account number NL47TRIO0197747078, Stichting WOW Amsterdam and reference ‘wheelchair project’. Your donation will be used to pay for the shipping of the containers to Suriname.

Partners

Gemeente Amsterdam / Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Politie Amsterdam / Openbaar Ministerie / Multiplus Zorg / Indaad / Bredero Beroepscollege / WOW Amsterdam